Kurumsal Kimlik Nedir, Neye Yarar?

Bireysel (kurumsal) kimlik, bir işletmenin kendisini ifade etme biçimi ve işletmenin görünen yüzüne verilen addır.

Sınırı belirlenmiş bir biçimde çizilmiş olarak genelde değişmez durumlardır.
İşletmeyi hatırlatacak olan tasarımın nasıl kullanılması ve hangi kuralların gerekli olduğu, bireysel (kurumsal) kimlik tasarımının vazgeçilmeyecek bir parçası olan bireysel (kurumsal) kimlik kitabında bulunur.

Bireysel (kurumsal) kimlik tasarımında oluşturulacak olan “amblem” bireysel (kurumsal) kimlik çalışmalarının temelini oluşturur.

Bireysel (kurumsal) kimlik süreci sonunda oluşturulacak imajla işletme tüketicilerin aklında yer alır.

Bu anlamda pazarlama çalışmaları ve yatırımlarının olumlu olmasını sağlamayı başaran gerekli faktörlerden bir tanesi arasında bulunmaktadır.

Kurumsal Kimlik Materyalleri

Kurumsal kimlik oluşturulması adına çalışma yapılacak firma cinsine ve ihtiyacına göre değişmekle beraber, kullanılması gereken bileşenleri aşağıda belirtilen gibi özetleyebiliriz:

Logo
Amblem
E-posta ve Yazışma Görselleri
Kurum içi Kimlikler (Geçici Görev Kimlik Kartı, Araç Kimlik Kartı vb)
Antetli Kağıt
Kartvizit
Muhasebe dokümanları (Fatura, İrsaliye, Makbuz vb)
Mailing ve Faks Tasarımları
Diplomat Zarf
CD / DVD / Bluray etiket ve kapağı
Bloknot, Not Defteri, Ajanda
Promosyon Malzeme Tasarımlar
Dosya Tasarımları
Rapor Taslakları