KVKK Danışmanlığı,

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında
hayatımıza giren, yönetimsel idari ve teknik
prosedürleri olan bir hizmettir. Kamu kurumları ve hususi
kuruluşlar tarafından her gün neredeyse yüzlerce bireyin
muhtelif bilgilerine erişilmektedir.


Erişilen bu bilgiler gün geçtikçe hızla gelişen, değişen
teknolojinin de etkisiyle rahatlıkla işlenebilmektedir ve
aktarılabilmektedir. İşlenen ve aktarılan bilgiler arasında
şahsi verilerin de yer alması kaçınılmaz olup, söz konusu
kişisel verilerin korunması ihtiyacını da ortaya çıkarmıştır.

Bu maksatla DCLOUD Software & Security, KVKK Uyum
Danışmanlığı kapsamında kişisel veri güvenliğinin
sağlanmasına yönelik olarak kanun kapsamında
yayınlanmış olan KVKK kılavuz ve yönetmelikleri dâhilinde
teknik alanlarda uzman personeliyle şirketlerin
gereksinimlerine yönelik aşamalı bir biçimde KVKK
Danışmanlık Hizmeti ve KVKK Denetimi sağlamaktadır